کلاه و سرپوش ضد حریق :

55 کلاه و سرپوش ضد حریق
کلاه مبارزه با حریق FTK-Q/F
56 کلاه و سرپوش ضد حریق
سرپوش های مقنعه مانند، تولید شده از الیاف نسوز ومقاوم درمقابل حرارت (Fire Retardant)