پتوی ضد حریق

پتوهای نسوز ساخته شده از منسوجات مخصوص از جنس فایبر گلاس ( بدون آزبست و ایجاد حساسیت پوستی) در اندازه های 2×1 متر و 1.8×1.8 متر ، ساخت ایتالیا،  استاندارد CE   با خصوصیات فنی به شرح ذیل :

: FABRIC DATA SHEET

     Quality (F-glass fabric with Intertexturized yarns)           2350-TS-02

     Weight of the raw fabric (g/m²) ±5% (DIN 53854)            400

     Width ±1% (DIN )                                                           1600mm

     Thickness ± 5% (DIN 53855)                                          2,40mm

     Weave                                                                          k 2-2

     Threads/wrap per cm ± 3% (DIN 53853)                          16,00

     Fineness /wrap Tex ±5% (Din 53830)                               Ec9-68

     Tensile strength /warp (N/cm) ± 10% (DIN 53857 T1)          600

     Threads /weft per cm ± 5% (DIN 53853)                          8,5

     Fineness /weft Tex ±5% (DIN 53830)                               IT9-350

     Tensile strength /weft (N/c m) ± 10% (DIN 53857 T1)          350

     Application temperature (Oven test)                                  500ºc