سیستم پالایشگر تنفسی (Turbine) :

این سیستمها برای تامین آسایش شاغلین در هنگام استفاده طولانی از تجهیزات تنفسی فیلتردار که از  فیلترهای پیچی(Screw filter)  بزرگ و یا ویژه بسته به مدل پالایشگر استفاده می کنند ساخته شده اند. این سیستم ها دارای یک پمپ دمنده هوشمند می باشند که هوای پالایش شده مورد نیاز اپراتور را با هر میزان نیاز تنفسی در طول یک شیفت کاری تامین مینمایند. باطری قابل شارژ تعبیه شده دراین سیستمها می توانند در یک شیفت کاری حدود 6 الی 20 ساعت متوالی یا متناوب (بسته به سرعت جریان هوای ورودی )  تنفس سالم را تسهیل و تامین نمایند.

 

14
سیستم پالایشگر شیمیایی مدل PRF-103 RM3
15 پالایشگر تنفسی
سیستم پالایشگر جوشکاری مدل PRF-102 RAD