کمپرسورهای هوای تنفسی (L&W (Lenhardt &Wagner آلمان

این کمپرسورها مخصوص تامین هوای پالایش شده تنفسی مطابق استاندارد CE EN 12021 با فشار 200 و 300 بار می باشند.

مکانیزم عملکرد این سیستم ها برقی یا موتوری و دارای ظرفیت های خروجی متنوع از100 الی 1300 لیتر در دقیقه بوده و متداول ترین عبارتند از :  

 1- مدل LW100E1 – برقی، تک فاز، دبی  100 لیتر در دقیقه، پرتابل، در دو مدل تک خروجی (300بار) و دو خروجی (200 و300 بار)

2- مدل LW100B – موتوری (بنزینی)، دبی 100 لیتر در دقیقه، پرتابل، در دو مدل تک خروجی (300 بار) و دو خروجی (200 و300 بار) 

3-مدل LW160E – برقی، سه فاز، دبی 160 لیتر در دقیقه، پرتابل، در دومدل تک خروجی (300 بار) و دو خروجی (200 و300 بار) 

4-مدل LW225E – برقی، سه فاز، دبی 225 لیتر در دقیقه، پرتابل، در دومدل تک خروجی (300 بار) و دوخروجی (200 و300 بار)  

5-مدل LW 400 E MC – برقی، سه فاز، دبی 400 لیتر در دقیقه مجهز به دو خروجی 200 و 300 بار