تجهیزات جانبی :

215 تجهیزات جانبی
ماسک تمام صورت تنفسی چینی درجه یک مخصوص دستگاه های تنفسی دراگری
216 تجهیزات جانبی
دیمندولو چینی درجه یک مخصوص دستگاه های تنفسی دراگری
217 تجهیزات جانبی
ماسک تمام صورت تنفسی چینی درجه یک مخصوص دستگاه های تنفسی فنزی
218 تجهیزات جانبی
دیمندولو چینی درجه یک مخصوص دستگاه های تنفسی فنزی
219 تجهیزات جانبی
شیر سیلندرهای تنفسی کامپوزیتی و فولادی 300 بار با سایز رزوه M18*1.5 چینی درجه یک
220 تجهیزات جانبی
شیر سیلندرهای تنفسی کامپوزیتی و فولادی 300 بار گیج دار با سایز رزوه M18*1.5 چینی درجه یک